INFO NIEUWS REFERENTIES CONTACT

Privacy policy

Stature Technical Furniture, gevestigd aan Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens

www.stature.nl
Waterstraat 7
6658 AA Beneden-Leeuwen
Tel. +31 24 388 07 28
Arthur van Balkum is de Functionaris Gegevensbescherming van Stature Technical Furniture.
Hij is te bereiken via arthur@stature.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

Stature Technical Furniture verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stature Technical Furniture verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Stature Technical Furniture analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Stature Technical Furniture volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Stature Technical Furniture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, is het niet aan ons om die gegevens te vernietigen (uiteraard wel op jouw verzoek). Als je als gast een bestelling plaatst blijven je gegevens op een beveiligde manier bewaard zolang je klant bent. Dit zorgt ervoor dat we ten aanzien van de herroepingsrecht en garantietermijnen onze taken correct kunnen blijven uitvoeren. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst. Data die bewaard wordt op papier zit bij ons achter slot en grendel en bij vernietiging wordt dit op een gedegen wijze vernietigd zodat de gegevens niet meer te reconstrueren zijn.Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze administratie en planning. Als u klant wordt van Stature Technical Furniture, hebben wij uw naam, e-mailadres, en betaalgegevens nodig om facturen toe te zenden. Heeft u zichzelf aangemeld voor onze nieuwsbrief dan wordt je mailadres ook gebruikt om je te informeren over de ontwikkeling bij Stature en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u uzelf uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stature Technical Furniture gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stature Technical Furniture gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie
hier voor een toelichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stature.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stature Technical Furniture zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stature Technical Furniture wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
deze link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stature Technical Furniture neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stature.nl

ONTWERP
REALISATIE
HOSTING
ONTWERP
REALISATIE
HOSTING